email: parisaivalis@gmail.com

.........................................................δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού..................................................................................

***************** * 11ος του 2017 μ.Χ. * *************************************** * * * ********************************************************

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Τροχαία Αττικής: Τα μέτρα ενόψη της νέας σχολικής περιόδου

Καλή Σχολική χρονιά να έχουν όλα τα παιδιά που επιστρέφουν στα σχολεία...σήμερα
Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, η Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αύξηση της Οδικής ασφάλειας των μαθητών θα λάβει σειρά μέτρων, όπως:
•Διάθεση τροχονόμων για ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οδικούς κόμβους κοντά σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα,
•Εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων των Λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές,
•Πραγματοποίηση διαλέξεων κυκλοφοριακού περιεχομένου στα Σχολεία,
ενώ σε κάθε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων που σχετίζονται με το Οδικό περιβάλλον των Σχολείων (οριζόντια και κάθετη σήμανση, προστατευτικά κιγκλιδώματα κλπ) θα ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς για την αποκατάστασή τους.
Επειδή η βελτίωση του επιπέδου της Οδικής ασφάλειας των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα που απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, απαραίτητη και καθοριστική προϋπόθεση προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται τόσο η συμβολή των γονέων, όσο και του προσωπικού των Σχολείων.

Έτσι, οι γονείς ενδεικτικά μπορούν:
•Να δίνουν το καλό παράδειγμα (τα παιδιά μαθαίνουν δια του παραδείγματος και μιμούνται τους γονείς) και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στην κυκλοφορία από πολύ νωρίς, (π.χ να διασχίζουν το οδόστρωμα από τις διαβάσεις πεζών, να ελέγχουν το δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις και να μην κατεβαίνουν στο οδόστρωμα όταν πλησιάζει αυτοκίνητο, να τα τοποθετούν στο πίσω κάθισμα πάντα με ζώνη ασφαλείας κ.α) και,
•Να ενδιαφέρονται καθημερινά για την Οδική ασφάλειά τους, σε όλες τις φάσεις των μετακινήσεών τους.
Οι Διευθυντές και το λοιπό προσωπικό των Σχολείων, μπορούν να συμβάλλουν στην Οδική Ασφάλεια των μαθητών με:
•Τη μέριμνα για συνεχή ενημέρωση των μαθητών επάνω στο ζήτημα της κυκλοφοριακής αγωγής τους,
•Την επιλογή με αυστηρά κριτήρια, τόσο των οχημάτων, όσο και των οδηγών και των συνοδών τους (όταν χρησιμοποιούν λεωφορεία για τις μετακινήσεις των μαθητών),
•Τη διακριτική παρακολούθηση της Οδικής συμπεριφοράς των οδηγών που χρησιμοποιούν στα Σχολικά λεωφορεία,
•Tην ενίσχυση με κάθε τρόπο του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου, που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμος στην ασφάλεια των μαθητών και,
•Την ενημέρωση της κατά τόπο Υπηρεσίας Τροχαίας πριν την πραγματοποίηση εκδρομής, ώστε να γίνεται ο έλεγχος του λεωφορείου και του οδηγού του, αλλά και ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας κατά μήκος του δρομολογίου της εκδρομής.
Με τα παραπάνω δεν μετατοπίζεται το έργο της Τροχαίας στους γονείς και τους υπεύθυνους των Σχολείων, αλλά παράλληλα και από κοινού λόγω της θέσης τους μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ:
•Στέρηση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων: αρθ. 88 & 90 ΚΟΚ, πλημμέλημα.
•Στέρηση άδειας οδήγησης Δ’ κατηγορίας, καθώς και οδήγηση πέραν των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του οχήματος (όταν υπάρχει τέτοιος περιορισμός στην άδεια οδήγησης): αρθ. 94 ΚΟΚ, πλημμέλημα.
•Ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος και των επιβατών του: Ν. 489/1976, πλημμέλημα και διοικητικό πρόστιμο 1000,00 ευρώ, με αφαίρεση του διπλώματος και των στοιχείων του οχήματος για δέκα (10) μέρες.
•Στέρηση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ: αρθ. 86 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 400,00 ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος.
•Μεταφορά υπεράριθμων μαθητών: αρθ. 33 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 80,00 ευρώ με αφαίρεση του διπλώματος και των στοιχείων του οχήματος για είκοσι (20) μέρες.
•Μη χρήση ζωνών ασφαλείας: αρθ. 12 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 350,00 ευρώ με αφαίρεση του διπλώματος για δέκα (10) μέρες, καθώς και επιβολή 5 βαθμών Ποινής Σ.Ε.Σ.Ο.
•Μη ύπαρξη της ένδειξης «ΣΧΟΛΙΚΟ» (εμπρός και πίσω μέρος του λεωφορείου), διοικητικό πρόστιμο 440,00 ευρώ.
•Μη ύπαρξη ζωνών ασφαλείας και έλλειψη συνοδού, στα λεωφορεία που μεταφέρουν νήπια και μαθητές δημοτικού σχολείου: διοικητικό πρόστιμο 734,00 ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για δύο (2) μήνες
•Μη ύπαρξη συσκευής ταχογράφου, καθώς και σκόπιμη επέμβαση στη λειτουργία αυτής, διοικητικό πρόστιμο 700,00 ευρώ με αφαίρεση του διπλώματος για τριάντα (30) μέρες, καθώς και επιβολή 5 βαθμών Ποινής Σ.Ε.Σ.Ο.
•Μη ύπαρξη φαρμακείου, πυροσβεστήρα και τριγώνου ασφαλείας: αρθ. 81 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 80,00 ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος.
Κατά τη σχολική περίοδο 2009-2010, από τις Υπηρεσίες Τροχαίας διενεργήθηκαν:
•5.579 έλεγχοι σε Ι.Χ. Σχολικά Λεωφορεία (κίτρινα) και βεβαιώθηκαν 183 παραβάσεις (ποσοστό παραβατικότητας 3,28% επί του συνόλου των ελεγχθέντων οχημάτων) και
•2.735 έλεγχοι σε λοιπά Μισθωμένα Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών και βεβαιώθηκαν 143 παραβάσεις (ποσοστό παραβατικότητας 5,23% επί του συνόλου των ελεγχθέντων οχημάτων).
(Δελτίο Τύπου)
* * *
* Τα παιδιά είναι το κεφάλαιο της πατρίδας μας και αξίζουν το καλύτερο...
αν θέλουμε να έχει συνέχεια αυτός ο ευλογημένος τόπος που λέγεται Ελλάδα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου