email: parisaivalis@gmail.com

.........................................................δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού..................................................................................

***************** * 11ος του 2017 μ.Χ. * *************************************** * * * ********************************************************

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αν....

Έλλειψη προσοχής (βλ. μιλάμε στο κινητό κ.ά.), υπερβολική ταχύτητα ώστε να μην σταματάμε πριν τη διασταύρωση, άρα παραβίαση προτεραιότητας, εγωισμός και αλαζονεία λες και είμαστε βασιλιάδες της ασφάλτου, συμπεριφορά λες και είμαστε σε αλάνα μόνοι μας (ανοίγουμε πόρτες, βγαίνουμε από στάθμευση και μετά ελέγχουμε κ.ά.), πετάμε σκουπίδια από τα παράθυρα και το χειρότερο στάχτες κι αναμμένα τσιγάρα χωρίς να σκεφτόμαστε αυτούς που έρχονται πίσω μας (μοτοσυκλετιστές), δεν μας ενδιαφέρει ο πεζός (κι ο πεζός "πέρα βρέχει" όταν του δίνεις προτεραιότητα: μειώνει το βάδισμά του) κ.ά κ.ά. ... Από που να ξεκινήσουμε και που να σταματήσουμε...
Μη πούμε για το οδόστρωμα, που είναι γεμάτο παγίδες....
Μη πούμε για τα κακώς συντηρημένα τροχοφόρα (φρένα, λάστιχα, αμορτισέρ κ.ά.)...
Δεν λέω κάτι καινούργιο φυσικά κι ούτε έχω διάθεση "γκρίνιας", απλά έτσι...
Βλέποντας τον τελευταίο καιρό αρκετές τέτοιες 'γωνίες' στους δρόμους, θέλησα να τις μοιραστώ για προβληματισμό...
Βοηθάει να ρίξουμε μια ματιά στον κώδικα (Κ.Ο.Κ.), δεν είναι κακό (στα τόοοσα που διαβάζουμε)...
Σίγουρα, δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε κατά γράμμα (είναι ανέφικτο με τις συνθήκες που έχουμε), αλλά τουλάχιστον στα ζωτικής σημασίας να λειτουργεί η συνείδηση και να θυμόμαστε ότι είμαστε Άνθρωποι!
Για παράδειγμα, παραθέτω απόσπασμα από το άρθρο 19:

Tαχύτητα και απόσταση μεταξύ oχημάτων
1. O oδηγός oδικoύ oχήματoς επιβάλλεται να έχει τoν πλήρη έλεγχo τoυ 
oχήματός τoυ ώστε να μπoρεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τoυς απαιτoύμενoυς 
χειρισμoύς.
2. O oδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ λαμ-
βάνων συνεχώς υπόψη τoυ τις επικρατoύσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη δια-
μόρφωση τoυ εδάφoυς, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της oδoύ, την 
κατάσταση και τo φoρτίo τoυ oχήματός τoυ, τις καιρικές συνθήκες και τις 
συνθήκες κυκλoφoρίας, κατά τρόπoν ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την 
πoρεία τoυ oχήματός τoυ μπρoστά από oπoιoδήπoτε εμπόδιo πoυ μπoρεί να 
πρoβλεφθεί και τo oπoίo βρίσκεται στo oρατό από αυτόν μπρoστινό τμήμα 
της oδoύ. Yπoχρεoύται επίσης να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ 
και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτει την πoρεία τoυ, όταν oι περιστάσεις 
τo επιβάλλoυν.
3. Iδιαίτερα, o oδηγός επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματός 
τoυ σε τμήματα της oδoύ με περιoρισμένo πεδίo oρατότητας, στις στρoφές, 
πλησίoν των σχoλείων, πλησίoν των ισόπεδων oδικών κόμβων, στις απότoμες 
κατωφέρειες, πλησίoν των μέσων μαζικής μεταφoράς, πoυ σταθμεύoυν για 
να απoβιβάζoυν ή επιβιβάζoυν επιβάτες, κατά τις νυκτερινές ώρες, σε περί-
πτωση oμίχλης, βρoχής, χιόνων, παγετoύ και γενικά όταν τo oδόστρωμα είναι 
oλισθηρό. Tην αυτή επίσης υπoχρέωση έχει κατά τη διέλευσή τoυ από στενές 
διόδoυς και αν η διασταύρωσή τoυ με άλλα oχήματα καθίσταται δυσχερής, 
όταν υπάρχoυν ζώα επί της oδoύ πoυ παρoυσιάζoυν σημεία ταραχής, κατά 
τη διέλευσή τoυ από κατoικημένες περιoχές, αν πεζoί, πoυ βρίσκoνται στην 
τρoχιά τoυ, καθυστερoύν να απoμακρυνθoύν, ως και σε κάθε άλλη ειδική πε-
ρίπτωση, πoυ επιβάλλεται μετριασμός ταχύτητας.

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Δύο μέτρα και δύο σταθμά!

Σκέφτομαι να καλύψω την πινακίδα στο μηχανάκι με σκούρο φιμέ τζάμι ώστε να μη φαίνεται το νούμερο! Καλά δε θα κάνω;
Την απάντηση (αν γινόταν!) θα την ήθελα από τον προϊστάμενο και ίσως κι από τον ίδιο τον άνθρωπο (πολιτικό ή επιχειρηματία) που η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού του φρουρού του είναι καλυμμένη!
Σίγουρα δεν θα είναι μόνο μία, αλλά κι άλλες μηχανές που κυκλοφορούν ανάμεσά μας κατ' αυτόν τον τρόπο. Άραγε τι εξυπηρετεί αυτός ο τρόπος; Δεν υπάρχει κώδικας γι' αυτούς; Τροχαία; Αλλά, φυσικά, ποιός της Τροχαίας θα τολμούσε να κάνει κάτι σ' αυτούς, όταν την ίδια μέρα θα βρισκόταν με μετάθεση! Ή δεν είναι έτσι;
Θυμάμαι το ζήλο της Αστυνομίας στα παρκαρισμένα (παρανόμως) αυτοκίνητα στην Πειραιώς κάθε Κυριακή όταν είχε παζάρι στην Ερμού και αντίστοιχα το ζήλο στο πώς θα διευκολύνουν το παράνομο παρκάρισμα στις λεωφόρους και στις νησίδες αυτών πέριξ του γηπέδου του Ολυμπιακού όταν είχε αγώνα
!
Αυτά και άλλα πολλά στην κατά τ' άλλα όμορφη χώρα μας!

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Να στηρίξουμε ιδιαίτερα τους νέους επαγγελματίες!


Ένας πολύ καλός τεχνικός υπολογιστών και νέος που αξίζει να στηρίξουμε, και λέω 'αξίζει', διότι το "παλεύει" μόνος του σε ένα μικρό και λειτουργικό χώρο στον Πειραιά και συγκεκριμένα στα Καμίνια. Θα μου πεις πως θα πάω το μηχάνημά μου εκεί κι άλλα τέτοια... Υπάρχει λύση: με μια μικρή επιβάρυνση έρχεται κούριερ και δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από το χώρο σας!
Ο Δημήτρης Τζαφόλιας είναι πολύ καλός και το σπουδαιότερο μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του και κάποιος που δεν έχει πολλές γνώσεις και δεν γνωρίζει τις ορολογίες τους!
Στη σελίδα του - http://pcwork.gr/ - θα βρείτε αναλυτικά ότι χρειάζεστε και πληροφορίες για οικονομικά προγράμματα σε CYTA, αφού είναι και επίσημος συνεργάτης αυτής της πολύ καλής εταιρείας.

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Τα απαραίτητα ρούχα και αξεσουάρ για τις Καλοκαιρινές σας διακοπές!

Αυτή την εποχή του χρόνου, οι Καλοκαιρινές αποδράσεις πλησιάζουν και είτε πρόκειται για ένα σαββατοκύριακο, είτε για τις διακοπές που σχεδιάζατε όλο τον χειμώνα, η ντουλάπα σας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ότι χρειάζεται για να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις εξορμήσεις σας. Το να βρείτε την τέλεια Καλοκαιρινή ενδυμασία μπορεί να είναι περίπλοκο, και σίγουρα θα θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν κάνετε κάποιο λάθος . Δείτε ποια είναι τα βασικά ρούχα και αξεσουάρ για να μην σας λείψει τίποτα στις αποδράσεις σας!

Σορτς Μαγιό

Το απόλυτο must-have κομμάτι της ντουλάπας ή της βαλίτσας σας για το Καλοκαίρι είναι ένα σορτς, με το οποίο θα μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας. Διαλέξτε ένα σορτς με το οποίο θα νιώθετε άνετα, δηλαδή να λάβετε υπόψη το στυλ, την εφαρμογή και σίγουρα την ποιότητα του. Επίσης, διαλέξτε ένα μαγιό του οποίου το ύφασμα να στεγνώνει γρήγορα κάτω από τον ήλιο. Αυτή την εποχή προτιμούνται τα σορτς που είναι λίγο κοντύτερα από τα μαγιό σε στυλ βερμούδας ως το γόνατο. Όχι πολύ κοντά βέβαια, αλλά επιλέξτε ένα σορτς που θα τελειώνει 10 περίπου εκατοστά πάνω από το γόνατο σας. Τέλος, επιλέξτε το σορτς-μαγιό σας να έχει σχέδια ή ένα ενδιαφέρον χρώμα που θα ταιριάζει στο χρώμα του σώματος σας.

T-shirts

Και φυσικά από την ντουλάπα σας δεν μπορεί να λείπει το πιο βασικό Καλοκαιρινό ρούχο, τα T-shirt. Με στάμπα ή χωρίς, με ρίγες, σε έντονα χρώματα, οι επιλογές σας είναι άπειρες. Είναι προτιμότερο να καλύπτετε το σώμα σας από τις ακτίνες του ήλιου με ένα μοντέρνο T-shirt, παρά να εκτίθεστε σε αυτές. Εάν είστε στην παραλία και δεν θέλετε να έρθουν τα T-shirt σας σε επαφή με το θαλασσινό νερό μήπως και χαλάσουν, αγοράστε οικονομικά βαμβακερά T-shirt, μονόχρωμα για τα οποία δεν θα ανησυχείτε για το εάν θα σας χαλάσουν την διάθεση όταν λερωθούν.

Βερμούδες

Λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας τα πιο κατάλληλα παντελόνια είναι οι βερμούδες που αφήνουν το πόδι σας να αναπνέει ώστε να μην ζεσταίνεται. Οι επιλογές σας είναι και εδώ πάρα πολλές. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε τζιν, chinos, cargo, military, κα. Ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο επιλέγετε και το χρώμα ή τα σχέδια της βερμούδας σας. Μπορείτε να τις φορέσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς κανέναν ενδοιασμό!

Γυαλιά ηλίου

Ένα αξεσουάρ που δεν θα έπρεπε να παραλείπετε στην παραλία είναι τα γυαλιά ηλίου, τα οποία εκτός από ένα αξεσουάρ που τονίζει το πρόσωπο σας, προστατεύει τα μάτια σας. Δείτε την αγορά γυαλιών ηλίου ως μια επένδυση, κάτι που θα κρατήσετε και μετά τις Καλοκαιρινές σας διακοπές. Επομένως επιλέξτε κάτι κλασικό και διαχρονικό.

Παπούτσια

Θα χρειαστείτε επίσης άνετα παπούτσια για τις εξορμήσεις σας. Και όλοι ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρείτε εκείνα τα παπούτσια που εκτός από πολύ κομψά θα είναι και άνετα ώστε να σας συνοδεύουν όλη μέρα.  Η πιο συνηθισμένη επιλογή για τις καθημερινές βόλτες είναι οι παντόφλες. Διαλέξτε ένα σχέδιο σε κλασικό χρώμα για να ταιριάζει με όλα σας τα ρούχα και με κάθε εμφάνιση ώστε να μην χρειαστεί να αλλάζετε συνεχώς. Τι θα φορέσετε όμως στις βραδινές σας βόλτες που τα ρούχα είναι λιγότερο ανέμελα από τα πρωινά? Αυτό που σας συμβουλεύουμε είναι να αγοράσετε δερμάτινα σανδάλια, τα οποία όχι μόνο θα προσθέσουν σοφιστικέ πινελιές στην εμφάνιση σας, αλλά θα είναι μαλακά, το δέρμα τους θα αφήνει τα πόδια σας να αναπνέουν και δεν θα σας κουράζουν στο περπάτημα γιατί το δέρμα έχει την ιδιότητα να παίρνει το σχήμα του ποδιού σας.

Πηγή: www.e-guana.gr

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Τα συνηθέστερα λάθη στο ανδρικό ντύσιμο!

Εάν προσπαθείτε μανιωδώς να ακολουθήσετε τις τελευταίες τάσεις της μόδας, ήρθε η ώρα να το σταματήσετε. Η μόδα παρουσιάζει κάποια πρότυπα ρούχων που θα σας κολάκευαν αν τα φορούσαν οι άντρες, όμως θα πρέπει τις τάσεις που παρακολουθείτε να τις προσαρμόσετε στο δικό σας προσωπικό στυλ αποφεύγοντας τις αντιγραφές των look που δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα, στο σωματότυπο και στα χαρακτηριστικά σας και ως αποτέλεσμα το ντύσιμο σας δεν είναι κομψό αλλά παράξενο.
Μόδα είναι να κάνετε το προσωπικό σας στυλ ελκυστικό; δείτε παρακάτω τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι άντρες στο ντύσιμο τους:

Πουκάμισο
Το πουκάμισο είναι ένα διαχρονικό και αγαπημένο ρούχο των ανδρών και συνηθίζεται να επιλέγεται σε επίσημες εμφανίσεις ή όταν η περίσταση απαιτεί ένα πιο προσεγμένο ντύσιμό. Είναι το ρούχο που θα σας προσδώσει κύρος και στυλ. Προσοχή όμως. Οι σηκωμένοι γιακάδες και το ανοιχτό πουκάμισο ώστε να φαίνεται μέρος του στήθους  σας απλά δείχνουν στους υπόλοιπους το πόσο πολύ προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή, και πιθανώς να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Επίσης, όταν σηκώνετε τα μανίκια του πουκάμισου να το κάνετε προσεγμένα και διπλωμένα μέχρι να είναι και τα δύο στο ίδιο μήκος. Μέσα από το πουκάμισο προτιμήστε μια φανέλα ουδέτερου χρώματος ή αν έχετε στο ίδιο χρώμα με το πουκάμισο.

Κοσμήματα - Αξεσουάρ - Καπέλα
Οι άντρες δεν χρειάζεται να φοράνε πολλά κοσμήματα και αξεσουάρ. Καλό είναι να είναι διακριτικά και μικρά. Για παράδειγμα ένα ρολόι και ένα αντρικό βραχιόλι  στον  καρπό, και μια λεπτή αλυσίδα με σταυρό στον λαιμό αρκούν. Αποφύγετε τα δαχτυλίδια, ιδιαίτερα τα μεγάλα. Όσον αφορά τα αξεσουάρ, όπως μια ζώνη, προσέξτε να ταιριάζει με τα υπόλοιπα χρώματα του συνόλου σας, να μην κρέμεται ότι της περισσεύει, ενώ η αγκράφα να είναι διακριτική και λιτή. Καπέλα? Όχι, τα καπέλα δεν θεωρούνται απαραίτητο κομμάτι του ντυσίματος σας, για αυτό και αν φοράτε θεωρείται υπερβολή από όσους σας βλέπουν.

Μάρκες
Πολλοί δίνουν αρκετά χρήματα ώστε να αγοράσουν ένα ρούχο στο οποίο αναγράφεται ένα brand name μόνο και μόνο για να φανεί ότι έχουν πολλά χρήματα. Το να υπάρχει πάνω σας η φίρμα μιας εταιρείας όμως δεν σας κάνει στιλάτους. Ο κανόνας του στυλ λέει Less is Better, δηλαδή το πιο απλό στυλ είναι και το πιο κομψό. Επομένως μην ξοδεύετε μια περιουσία σε ρούχα υπερτιμημένα ενώ έχετε άπειρες επιλογές που θα κάνουν καλό και στην τσέπη σας!

Αστραφτερά ρούχα
Βλέπουμε πολλές φορές στις βραδινές  εξόδους άντρες που φοράνε πουκάμισα ή σακάκια σε αστραφτερά υφάσματα. Μην προσπαθείτε να τραβήξετε τα βλέμματα πάνω σας με αυτόν τον τρόπο, είναι υπερβολικό.

Φαρδιά - Στενά  ρούχα
Τα φαρδιά ρούχα στο 99% των περιπτώσεων σας κάνουν να δείχνετε πιο μεγαλόσωμοι, και δεν σας κολακεύουν καθόλου. Από την άλλη, το πολύ στενά ρούχα που σας πνίγουν είναι επίσης αποκρουστικά. Επιλέξτε ρούχα που θα αγκαλιάζουν το σώμα σας. Κάποιες φορές αγοράζουμε ένα ρούχο επειδή το βρήκαμε σε πολύ χαμηλή τιμή, είναι η τελευταία λέξη της μόδας ή με την προοπτική ότι θα χάσουμε κιλά και στο μέλλον θα μας κάνει. Το αποτέλεσμα είναι να αγοράσουμε ένα ρούχο που θα το φορέσουμε ελάχιστα. Μην ξοδεύετε παρορμητικά τα χρήματα σας, αλλά μόνο εκεί που πιστεύετε πως αξίζει. Επενδύστε σε βασικά και ευκολοσυνδύαστα κομμάτια. Δηλαδή σε τζιν, πουκάμισα, T-shirt μονόχρωμης απόχρωσης σε κλασικά χρώματα: άσπρο, μαύρο, καφέ, μπεζ, μπλε, κτλ.

Πηγή: www.e-guana.gr.

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Στο Δήμο Νέου Ηρακλείου...

Στο Ενωτικό ψηφοδέλτιο του «Δικτύου Πολιτών Ηρακλείου Αττικής- Αντίσταση, Αξιοπρέπεια, Αλληλεγγύη»  με την υποψήφια Δήμαρχο Ειρήνη Κατσινοπούλου στηρίζουμε τον Αγγέλικα Νίκο


Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Tροχoς & Ζωη: Για τους φίλους και φίλες Κορυδαλλιώτες

Tροχoς & Ζωη: Για τους φίλους και φίλες Κορυδαλλιώτες: Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Βράκας  Αγαπητοί φίλοι & φίλες, Το 2006 με εμπιστευτήκατε στο πλευρό του Δημάρχου ΣΤΑΥΡΟΥ  ...

Για τους φίλους και φίλες Κορυδαλλιώτες

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Βράκας 


Αγαπητοί φίλοι & φίλες,

Το 2006 με εμπιστευτήκατε στο
πλευρό του Δημάρχου ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΚΑΣΙΜΑΤΗ για να μπορέσουμε
να κάνουμε έναν ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ.

Το 2010 δώσατε στον
συνδυασμό μας την νίκη από την
πρώτη ΚΥΡΙΑΚΗ
αναγνωρίζοντας το έργο μας.
Το 2013 μετά από επτά χρόνια
σκληρής δουλειάς, ξεκάθαρης
σχέσης και με σεβασμό απέναντι
σας τα αποτελέσματα είναι
ορατά.

Παρά την μεγάλη κρίση που περνά η χώρα μας, παρά τις μεγάλες
περικοπές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με όρεξη, πείσμα αλλά
κυρίως γνώση και ετοιμότητα κερδίσαμε το στοίχημα .
Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΛΛΑΞΕ. Τόσο σε υποδομές (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,
ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΓΗΠΕΔΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ), όσο και σε ποιότητα.

Δίκαια θεωρείται ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ Β! ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ελπίζοντας ότι δικαίωσα την επιλογή σας ΖΗΤΩ ΞΑΝΑ ΤΗΝ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ για να συνεχίσω να προσφέρω στην πόλη που
γεννήθηκα και μεγάλωσα.

Με εκτίμηση
Κώστας Βράκας

---------------
Ένας άνθρωπος που αξίζει να συνεχίσει να εργάζεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, διότι πράγματι εργάζεται και έντιμα!! Οι Κορυδαλλιώτες έχετε σίγουρα άποψη ότι είναι έτσι.

Ένα μίνι βιογραφικό του Κώστα Βράκα από το 2006 μέχρι σήμερα:
1) Αντιπρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού
2) Προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας
3) Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης
4) Συνεργάτης Α' Αντιπροέδρου της Ελληνικής Βουλής του κ. Γρηγόρη Νιώτη
5) Αντιδήμαρχος Οικονομικού και Καταστημάτων
6) Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά.

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Με ποια ρούχα συνδυάζονται οι ανδρικές και οι γυναικείες Εσπαντρίγιες!

Μια από τις δυνατότερες τάσεις της σεζόν, οι εσπαντρίγιες, είναι ιδανικές για αυτή την μεταβατική περίοδο που οι μπότες μας ζεσταίνουν ενώ τα σανδάλια είναι υποδήματα του Καλοκαιριού.
Οι εσπαντρίγιες μετρούν πολλά χρόνια ιστορίας και αποκτούν ολοένα και περισσότερους οπαδούς!
Πολλοί διάσημοι οίκοι έχουν παρουσιάσει πάνινες εσπαντρίγιες για όλα τα γούστα και τα στυλ. Οι εσπαντρίγιες ταιριάζουν σχεδόν με όλα τα ρουχα και θα σας συνοδεύσουν από τους ανοιξιάτικους μέχρι τους καλοκαιρινούς σας περιπάτους.
Δείτε παρακάτω πως θα τις συνδυάσετε ανάλογα με την περίσταση!

Γυναίκες 

Για casual look

Για τις καθημερινές σας εμφανίσεις ταιριάξτε ένα ζευγάρι δαντελένιες εσπαντρίγιες με ένα τζιν σορτσάκι ή με μια φούστα και ένα χαλαρό τοπ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα τζιν πουκάμισο για να το χρησιμοποιήσετε ως ζακέτα.
Ακόμη, είναι το καταλληλότερο παπούτσι για navy look. Με ένα τοπ με ρίγες θα γίνει το στυλ σας casual-chic.

Για την εργασία σας

Στον χώρο εργασίας σας συνδυάστε φλοράλ εσπαντρίγιες με το τζιν ή το παντελόνι σας και με ένα πουκάμισο. Ολοκληρώστε το σύνολο σας με μια κομψή τσάντα και πολύχρωμα αξεσουάρ.

Στην βραδινή σας έξοδο

Ένα φόρεμα συνδυασμένο με τις εσπαντρίγιες μπορεί να σας χαρίσει μια υπέροχη και άνετη εμφάνιση. Για να γίνει το Look σας πιο βραδινό, επενδύστε σε ένα φόρεμα με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Κρατήστε μια τσάντα φάκελο και φορέστε τα πιο εντυπωσιακά σας σκουλαρίκια!
Ιδανικά επιλέξτε ένα λευκό ή ένα μαύρο αέρινο μακρύ φόρεμα, το οποίο θα σας κάνει τις σιλουέτες σας πιο ψηλόλιγνες.

Άντρες

Για casual look

Τι πιο cosy από το να συδυάσετε τις εσπαντρίγιες σας με τζιν βερμούδες και T-shirt για ένα χαλαρό περίπατο στην πόλη ή για τον καφέ με τους φίλους σας!

Για τη δουλειά

Στην δουλειά σας μία επιλογή είναι να συνδυάσετε τις εσπαντρίγιες σας με το διαχρονικότατο και κλασικό τζιν σας. Εάν θέλετε όμως να δείξετε πως κατέχετε το look, οι εσπαντρίγιες συνδυάζονται άψογα με το Chinos παντελόνι σας είτε σε γήινες αποχρώσεις, είτε σε έντονο χρώμα για τους πιο τολμηρούς!
Tip: Γυρίστε τα ρεβέρ του παντελονιού σας 1 ή δυο φορές μέχρι τον αστράγαλο!

Για τη βραδινή έξοδο

Θεωρείτε ότι πιο μοντέρνο να συνδυάσετε τις εσπαντρίγιες σας με λινό κοστούμι ή με το πουκάμισο σας. Πολύ καλή επιλογή αποτελεί η μονόχρωμη εσπαντρίγια με κορδόνι.

Πηγή: http://rouxa365.gr/

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Φιλοσοφικές... στιγμές της επόμενης ημέρας

Ποιο πολιτικό κόμμα και η νεολαία του μαζί μπορούν να με πείσουν ότι θα φέρουν κάτι καλύτερο σ' αυτόν τον τόπο, όταν μέσα σ' ένα κατ' εξοχήν εκπαιδευτικό ίδρυμα με αναγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στον Πολιτισμό δηλαδή, που καυχόμαστε γι' αυτό, υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα μετά από εκλογές; Τι ενδιαφέρον έχει το ποιος βγήκε πρώτος ή δεύτερος όταν όλοι μαζί έχουν παράγει αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την εικόνα;
Όταν μέσα στα αμφιθέατρα σήμερα προσπαθούσαν να κάνουν μάθημα ανάμεσα σε άπειρα σκουπίδια με αναθυμιάσεις από μπίρες και κρασιά;
Φυσικά, τι παράδειγμα έχουν οι φοιτητικές νεολαίες όταν τα κόμματα αναρτούν πανό στους δρόμους κι αφού περάσει η εκάστοτε ημερομηνία θα μείνουν εκεί για ένα και περισσότερα χρόνια; Όταν αφίσες είναι σε κολόνες φαναριών που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο;
Και τόσα άλλα απλής καθημερινότητας που όλοι τα βλέπουμε...
 Πώς να φτιαχτούν απλές βλάβες σε αναβατόρια για ανθρώπους με αμαξίδια;
Όταν οι καθηγητές ζητάνε από τους φοιτητές να πιέσουν για απλές επισκευές μέσα στα αμφιθέατρα, που είναι αναγκαίες για σωστό μάθημα...


Τι μπορεί να περιμένω βλέποντας τέτοιες πρακτικές;

(οι φωτογραφίες δείχνουν ελάχιστα από την πραγματικότητα των χώρων, ελλείψει φωτογραφικής μηχανής ή τουλάχιστον αξιόλογης κάμερας του κινητού)

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Αντρικές βερμούδες - ποιες θα φορέσετε φέτος

Οι βερμούδες αποτελούν για τους άντρες την πιο εύκολη και σίγουρη επιλογή κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες. 
Μπορούν να συνδυαστούν  με τα πάντα, ανάλογα με το στυλ και τον σωματότυπο σας. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζονταιι άψογα με T-shirt, 
Μπλούζες Polo και πουκάμισα και είναι ιδανικές για τις χαλαρές βόλτες, τον αθλητισμό, τις νυχτερινές εξόδους και τα κλαμπ, ανάλογα  με τον τύπο τους. Δείτε εδώ τους τύπους των βερμούδων που μπορείτε να διαλέξετε και μην διστάσετε να τις εντάξετε στο καθημερινό  σας ντύσιμο, γιατί αν τις φορέσετε μια φορά δεν θα σταματήσετε να τις φοράτε!

Η αθλητική βερμούδα

Η βερμούδα - φόρμα είναι από τα κλασσικά ρούχα που μπορεί να σας συνοδεύσει στην παραλία, το γυμναστήριο και οπουδήποτε αναζητάτε την  άνεση. Φοριέται σε loose γραμμή, δηλαδή να μην σας στενεύει και συνδυάζεται με ένα T-shirt και τα sneakers ή τις σαγιονάρες σας.

Η στρατιωτική βερμούδα

Είναι ιδανική για τους άντρες της περιπέτειας. Μπορείτε να την φορέσετε για τις καθημερινές σας βόλτες στην πόλη ή στο βουνό και να  διευκολυνθείτε από τις τσέπες της για να κουβαλήσετε ότι εσείς κρίνετε απαραίτητο. Συνδυάζεται με αθλητικά παπούτσια, πέδιλα και σαγιονάρες.

Η επίσημη βερμούδα

Η επίσημη βερμούδα έχει ίσια γραμμή και είναι ευκολοσυνδύαστη. Προτιμάται σε διάφορες χρωματικές αποχρώσεις για να τραβήξει τα βλέμματα  πάνω της και συνδυάζεται με T-shirt ή πουκάμισα. Επιλέξτε μια βερμούδα σε έντονη απόχρωση και συνδυάστε την με τα πιο επίσημα παπούτσια  σας.

Πηγή: http://www.e-guana.gr/

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

ο κυρ Σταύρος με την κυρά Αθηνά

Έξυπνα στυλιστικά κόλπα για να αναδείξεις τα δυνατά σου σημεία!

Κάθε γυναικείο σώμα είναι όμορφο και ελκυστικό με τον τρόπο του. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζετε στυλιστικά κόλπα που θα το αναδείξουν.
Μπορείτε να το πετύχετε επιλέγοντας κάθε φορά εκείνα που σας κολακεύουν!

Γυναίκα

Για extra πόντους στο ύψος

Φορέστε μια ασύμμετρη μπλούζα η οποία θα είναι κοντή στην  μπροστινή όψη και μακριά στην πίσω, δημιουργώντας έτσι το εφφέ μιας πιο μακριάς σιλουέτας.
Μην παραλείψετε βέβαια τα ψηολοτάκουνα σας παππούτσια.

Για σέξι ώμους

Αυτή την εποχή μπορείτε να αναδείξετε τους ώμους σας επιλέγοντας ένα στράπλες ρουχα, όπως ένα φόρεμα και συνδυάζοντας το με glam αξεσουάρ. Πιάστε τα μαλλιά σας
ψηλα και άφηστε το στράπλες φόρεμα να αναδείξει τους ώμους σας!

Για πιο στενούς γοφούς

Αν το σώμα σας είναι μεσογειακού τύπου, μπορείτε να καλύψετε έξυπνα τους γοφούς σας με ένα μακρύ σκουρόχρωμο σακάκι!

Για επίπεδη κοιλιά

Μπορείτε να κρύψετε τα παραπάνω κιλάκια στην περιοχή της κοιλιάς με μια ανάλαφρη τουνίκ σε ένα χρώμα της επιλογής σας!

Για πιο γεμάτη σιλουέτα

Άν είστε αρκετά αδύνατη και θέλετε να προσθέσετε όγκο στο σώμα σας επιλέξτε ένα φαρδύ T-shirt μέσα από μια κλος φούστα.Το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει!

Άντρας

Για επίπεδη κοιλιά

 Αποφύγετε τις οριζόντιες ρίγες για να κρύψετε τα περιττά κιλά στην περιοχή της κοιλιάς σας. Αντιθέτως, επιλέξτε ρουχα με κάθετες
ρίγες καθώς επιμηκύνουν την σιλουέτα σας και σας κάνουν να δείχνετε πιο αδύνατοι. Επίσης μπορείτε να φορέσετε παντελόνια λεπτού υφάσματος με λεπτές
ρίγες.

Για πιο στενούς γοφούς

Εάν οι γοφοί σας σας κάνουν να νιώθετε άβολα, μπορείτε να τους καμουφλάρετε φορώντας σακάκια με μονό ή καθόλου κόψιμο (σκισίματα) στο πίσω μέρος τους.
Αποφύγετε τα σακάκια με διπλό κόψιμο καθώς τραβούν την προσοχή στους γοφούς. Εάν έχετε ήδη σακάκι με διπλό κόψιμο, ένας επαγγελματίας ράφτης μπορεί να
ράψει τα σκισίματα του.

Για να φαίνεστε πιο αδύνατος

Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι τα φαρδιά ρούχα θα κρύψουν τα φουσκώματα τους. Άλλοι φοράνε πολύ στενά ρούχα ώστε να σβήσουν τις ατέλειες τους. Η αλήθεια όμως
είναι πως τα πολύ φαρδιά ρούχα σας κάνουν να δείχνετε πιο μεγαλόσωμοι, ενώ τα στενα ρούχα τραβούν την προσοχή στα σημεία που προσπαθείτε να κρύψετε.
Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να αγοάζετε ρούχα τα οποία σας εφαρμόζουν σωστα, δηλαδή να αγκαλιάζουν το σώμα σας.
Επίσης, όταν διαλέγετε για παράδειγμα ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι φροντίστε να είναι σε κοντινούς χρωματικούς τόνους για να μην σας "κόβουν" στην μέση
και έτσι θα φαίνεστε πιο αδύνατοι. Προσοχή όμως. Μην επενδύσετε για το ντύσιμο σας μόνο σε μάυρα και σκουροχρωμα ρούχα, αλλά προσθέστε και κάποια έγχρωμα
αξεσουάρ.
Τέλος, μια ζώνη η οποία δεν θα σας σφίγγει θα σας κάνει να δείχνετε πιο αδύνατοι.

Πηγή: http://rouxa365.gr/

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Σεβασμός στην πράξη!

Άλλη μια φορά επιβεβαιώνει ότι είναι κορυφαία Ελληνική Εταιρεία σε όλα της. Οπωσδήποτε δεν έχω κάποιο άμεσο συμφέρον, αλλά αξίζει να αναδεικνύουμε τα καλά του τόπου μας.
Τόσο με τα καταστήματα και τους ανθρώπους που εργάζονται όσο και με τα γραφεία της έχω προσωπική εμπειρία, αφού πριν χρόνια στην Βιοτεχνία (τώρα είναι Βιομηχανία) που εργαζόμουν ήταν ο καλύτερος πελάτης σε όλα του! Πολλές φορές έχω μιλήσει με άνδρες και γυναίκες των καταστημάτων και πάντα η κουβέντα τους ήταν ότι "σέβονται τον εργαζόμενο" και βλέπουμε ότι συνεχίζουν και το κάνουν και Μπράβο τους!

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»

Παντού (ραδιοφωνικές εκπομπές, εφημερίδες κ.ά.) μιλάνε για την πρόληψη των ασθενειών (είτε αφορά την καρδιά, το έντερο, τον εγκέφαλο ή γενικά τον οργανισμό του ανθρώπου), παρά για την αντιμετώπισή τους η οποία είναι σαφώς δαπανηρότερη και πολύ πιο επώδυνη και κάποιες φορές μη αναστρέψιμη.
Βεβαίως, δεν λέμε κάτι καινούργιο, διότι το έχουν πει “οι αρχαίοι ημών πρόγονοι” και συγκεκριμένα ο Ιπποκράτης: «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»!
Όλοι οι ειδικοί μιλώντας για πρόληψη, εκτός των προληπτικών εξετάσεων, αναφέρονται και εστιάζουν στην Διατροφή μας από την παιδική ακόμη ηλικία, την εφηβεία και στην πορεία ως ενήλικες.
Σε άρθρο ένθετου της “Εφημερίδας των Συντακτών” (26-27/4/14) αναφέρεται ότι κάποτε “η Ελλάδα ήταν δεύτερη μετά την Ιαπωνία στην κατάταξη των χωρών με χαμηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακών νοσημάτων”. Κι αυτό οφειλόταν στον “τρόπο ζωής και τις διαιτητικές συνήθειές μας” τα οποία σήμερα “έχουν αλλάξει και έχει εγκαταλειφθεί ο παραδοσιακός μεσογειακός τύπος διατροφής”.
Πόσο εύκολο είναι με τους σημερινούς ρυθμούς ζωής να προφυλάξουμε τον οργανισμό μας; Κι αν κάποιοι, καθ' υπόθεση, μπορούν να ακολουθήσουν ένα καθημερινό πρόγραμμα σωστής διατροφής, θα πάρουν σίγουρα(!) όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός;
Αυτά τα ερωτήματα ήρθαν άλλη μια φορά στη σκέψη μου, ακούγοντας και διαβάζοντας, τα σχετικά περί της Πρόληψης και Διατήρησης της Υγείας.

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Το πνευματικό Σύμπαν

Ενώ τα βλέματα στρέφονται στο υλικό


Ο σημερινός άνθρωπος ξέχασε ολότελα τον κόσμο που βρίσκεται μέσα του, κι επιδόθηκε μονάχα στο Σύμπαν, που βρίσκεται έξω απ’ αυτόν, στο υλικό Σύμπαν, κι ερευνά με την επιστήμη του το “έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος”.
Το ένα Σύμπαν είναι υλικό, τ’ άλλο είναι πνευματικό. Το ένα είναι για την πρόσκαιρη ζωή, το άλλο για την αιώνια. Το ένα βρίσκεται μέσα στο τοπικό και στο χρονικό διάστημα, το άλλο βρίσκεται πέρα απ’ αυτά.
Ο σημερινός άνρωπος ζη υλικά, με όλα τα ψευτοπνευματικά που καταγίνεται. Για τούτο, μονάχα η ύλη τον ενδιαφέρει, που είναι κι η πιο θετική, με άλλα λόγια η πιο χονδροειδής όψη του κόσμου, η πιο χειροπιαστή. Δε μπορεί πια να νοιώσει το πνεύμα με τις χοντρές αισθήσεις του, και δεν νοιάζεται γι’ αυτό καθόλου. Αυτός, που σφεντονίζει στο διάστημα, με μηχανές, μπάλλες από αλουμίνι, αυτός που έχει το κεφάλι του γεμάτο αριθμούς, βίδες, ελατήρια και τέτοια, πού να καταλάβη τι κρύβεται πίσω από το υλικό Σύμπαν, που το νοιώθει με τις αισθήσεις; Πού να μπορέση ν’ απογευτή τον καρπό που βρίσκεται κρυμμένος μέσα στο φλούδι του κόσμου; Αυτός θρέφεται μοναχά με τη φλούδα, γιατί τούτη τη φλούδα ολοένα εξιχνιάζει κι ερευνά η υλιστική επιστήμη του. Πού να νοιώσει ο δυστυχής τα λόγια του Χριστού που λέγει: “Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν”, ή του Παύλου που λέγει:”Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν;” Πού να νοιώσει αυτή η βάρβαρη και χοντρόκαρδη ανθρωπότητα, που είναι κολλημένη στη λάσπη της ύλης, εκείνα τα  άλλα λόγια του θεόγλωσσου Παύλου, που λέγει  πώς οι σαρκικοί άνθρωποι “εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον Κτίσαντα”;

Απόσπασμα από τα “Μυστικά Άνθη” (εκδόσεις “Αστήρ”)του συμπατριώτη Φώτη Κόντογλου, γραμμένο πριν αρκετά χρόνια, αλλά τόσο  επίκαιρο

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Οι κακές συνήθειες αιτία πρόωρης γήρανσης

Τουλάχιστον δέκα χρόνια μεγαλύτερη μπορεί να δείχνει μια γυναίκα εξαιτίας του ανθυγιεινού τρόπου ζωής, αναφέρει νέα διεθνής έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Βρετανία, Κίνα και Ισπανία.

Η μελέτη τους είχε διάρκεια οκτώ ετών και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 585 γυναικών ηλικίας από 45 έως 75 ετών, οι οποίες αρχικά κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούσαν την καθημερινότητά τους, όπως η διατροφή, η περιποίηση του δέρματος, η έκθεση στον ήλιο κτλ.
Όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες, η εμφάνιση είναι θέμα γενετικής σε ποσοστό 50%, ωστόσο οι παράγοντες που βλάπτουν το δέρμα είναι για όλες τις γυναίκες ίδιοι, ανεξάρτητα από τους κλασικούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την κατάστασή του, όπως η κληρονομικότητα και ο τύπος του δέρματος.
Μάλιστα, οι επιλογές των γυναικών στον καθημερινό τρόπο ζωής επηρεάζουν την ποιότητα του δέρματος σε ποσοστό 33%, γεγονός που όταν υπάρχουν κακές επιλογές, μπορεί να τις κάνει να δείχνουν μεγαλύτερες ακόμη και κατά 10,4 χρόνια.
«Το επίπεδο της διαφοράς μάς προκάλεσε μεγάλη έκπληξη», είπε ο επικεφαλής της έρευνας δρ Andrew Mayes. «Είχαμε στοιχεία από πλαστικούς χειρουργούς σε ΗΠΑ και Καναδά που έδειχναν ότι το λίφτινγκ στο πρόσωπο και τον λαιμό, μαζί με βελτιώσεις στα μάτια και το μέτωπο, μπορεί να αφαιρέσουν κατά μέσο όρο 8,5 χρόνια από την ηλικία μιας γυναίκας.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι οι γυναίκες που ζουν υγιεινά δείχνουν πολύ νεότερες από ό,τι οι συνομήλικές τους που δεν εγκαταλείπουν τις κακές συνήθειες. Με απλά λόγια, το καλό δέρμα  έχει να κάνει με το πώς ζει κανείς και πώς συμπεριφέρεται στο σώμα του».
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Τυροπιτάκια της Φρόσως!

...δια χειρός Πάρη!!

Μια εύκολη συνταγή για γευστικά και μυρωδάτα τυροπιτάκια που μου έδωσε η καλή μου αδελφή Φρόσω, τα οποία και έφτιαξα για πρώτη φορά απόψε και μπορώ να πω ότι τα πέτυχα! αφού άρεσαν σε μένα και στον Νίκο τον γιο μου!

Τυροπιτάκια αφράτα... 
της Φρόσως!

για τη ζύμη
- 1 γιαούρτι 250 γρ.
- 1 "βιτάμ" σοφτ 250 γρ.
- ½ κεσεδάκι (του γιαουρτιού) καλαμποκ(ηλι)έλαιο
- 1 φ.τ. κεφαλοτύρι τριμμένο
- 2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- αλάτι
- πιπέρι
- ½ κ.γ. ζάχαρι
- 1 φαριν απ
Αυτά όλα μαζί και τα χωρίζουμε σε (~χούφτας) μπαλάκια.για τη γέμιση
- 1 φ.τ. φέτα
- ½ φ.τ. κεφαλοτύρι
- 1 αυγό
- αλάτι
- πιπέρι

τα περνάμε μ’ ένα πινέλο γάλα εβαπορέ και τα ψήνουμε στους ~200 oC για ~20’.

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

...εαυτούς δε;

Σήμερα θυμήθηκα (όχι χωρίς λόγω) μια ωραία ιστορία που συνήθιζε να αφηγείται στα κηρύγματά του, ο ευλογημένος ποιμένας αδ. Λεωνίδας, θέλοντας να δείξει την “αμερόληπτη” αγάπη κάποιων χριστιανών, ακόμη και ποιμένων, πρεσβυτέρων
Έλεγε, λοιπόν, ότι κάποτε σε μια εκκλησία αναγεννημένων χριστιανών κάπου στο εξωτερικό (μακριά από μας δηλ.) πήγε ένας άνθρωπος με μαύρο δέρμα. Πήγε, ξαναπήγε, αλλά κάποια στιγμή ο ποιμένας του είπε με ‘καλό’ τρόπο ότι ενοχλούνται οι υπόλοιποι αδελφοί, που ήταν λευκοί στο δέρμα. Ο αδελφός μας ο Μαύρος βγήκε λυπημένος, αλλά έξω του μίλησε ο Κύριος (ναί! μιλάει): “Παιδί μου, μη λυπάσαι, αφού έχουν βγάλει εμένα, εσένα θα αφήσουν”!
Ας θυμηθούμε όμως τι είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη (ζ' 9-10): "Μετά ταύτα είδον, και ιδού όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον τού Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών, και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης, έλεγον, Η σωτηρία είναι του Θεού ημών του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου."
Τι μας λέει στο παραπάνω εδάφιο; Στη Βασιλεία του Θεού θα είναι από κάθε έθνος, φυλή και γλώσσα! 
Ας προσέξουμε, λοιπόν, μήπως γίνει αυτό που λέει ο Κύριος (Λκ. ιγ' 22-30): "...εαυτούς δε εκβαλλομένους έξω. Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία τού Θεού."

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

"Τι θα πει "πτωχοί το πνεύματι";

Ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από το θησαυρό της ελληνικής λογοτεχνίας, από τον διεθνή συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη, ο Χριστός ξανασταυρώνεται:

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

"θεριό είναι ο άνθρωπος"

Μια πολύ ωραία παράγραφος από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, όπου ο συγγραφέας με τα λόγια αυτά λέει την Αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι η "καρδιά" του ανθρώπου, η ψυχική του θέληση, είναι απόλυτα ελεύθερη να διαλέξει το δρόμο που θα ακολουθήσει:

Ας δούμε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια που έγραψαν οι μαθητές Του: "Εάν τις (κάποιος) θέλη να έλθη οπίσω μου, άς απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' ημέραν, και ας με ακολουθή." 
Το ίδιο Πνεύμα μίλαγε πάντοτε προς τον άνθρωπο και τον προσκαλούσε μέσα από τους Προφήτες, πριν την έλευση του Χριστού: "Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα" φώναζε μέσα από τον Ησαΐα το 700 π.Χ. περίπου. 
Και από τον Ιερεμία (~το 600 π.Χ.): "Στήτε (σταθείτε) επί τας οδούς, και ιδέτε, και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας."

Φυσικά, είναι πάρα πολλά τα χωρία της Αγίας Γραφής από την αρχή μέχρι το τέλος, που φανερώνουν ακριβώς αυτή την απόλυτη ελευθερία του Ανθρώπου, την οποία ο Δημιουργός του και μόνο Αυτός τη σέβεται και δεν την παραβιάζει!

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Υπάρχει ο Θεός για έναν αστροφυσικό;

Στο "Εθνος της Κυριακής" (4-5/1/14) φιλοξενείται συνέντευξη του αστροφυσικού Γιώργου Γραμματικάκη (καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης) και μεταξύ πολλών ερωτήσεων της εκλεκτής δημοσιογράφου Ελένης Γκίκας, "αλίευσα" το παρακάτω, το οποίο μου άρεσε και θέλησα να μοιραστώ:
"Πιο κοντά στον Θεό; Υπάρχει ο Θεός για έναν αστροφυσικό;
Για έναν αστροφυσικό ή έναν βιολόγο ο Θεός υπάρχει τόσο κοντά ή τόσο μακριά όσο και για έναν απλό πολίτη. Η επιστήμη δεν θα αποδείξει ποτέ την ύπαρξη του Θεού. Ούτε, βέβαια -παρά τα όσα λέγονται και γράφονται- την ανυπαρξία του. Η πραγματική πίστη έχει μια υπερβατική διάσταση. Εναπόκειται λοιπόν στον κάθε άνθρωπο, στις εμπειρίες ή στον ψυχισμό του, να τη δεχθεί ή να την απορρίψει.
Είναι όμως γεγονός ότι όταν η πίστη γίνεται κοσμική θρησκεία και αποκτά εξουσίες, οδηγεί τον άνθρωπο στον φανατισμό και σε βαρβαρότητες. Αρκεί να θυμηθεί κανείς την ισοπέδωση και τα χιλιάδες θύματα των πύργων της Νέας Υόρκης ή την Ιερά Εξέταση του Μεσαίωνα. Αποτελεί λοιπόν χρέος της επιστήμης, που είναι μια γνήσια έκφραση του διαφωτισμού, να αποκαλύπτει τον ρόλο της θρησκείας και τις ιδιοτελείς της συχνά επιδιώξεις."
...................
Ο λόγος που αναδημοσιεύω αυτό το απόσπασμα είναι προφανές ότι θέλω να δείξω τη σκέψη αυτού του επιστήμονα του συγκεκριμένου κλάδου που υπηρετεί, αλλά και την πολύ ωραία διάκριση μεταξύ πίστεως και κοσμικής θρησκείας.

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Περνάνε τα χρόνια…Πάνε 4 χρόνια από την ημέρα του Δεκέμβρη του 2009, που έφυγε απ’ αυτόν τον κόσμο ο Σταύρος Αϊβαλής, και 3 χρόνια η Αθηνά Αϊβαλή!
Ίσως όταν είμαστε νεώτεροι έχουμε κάποια πράγματα στη ζωή που δεν τα αγγίζουμε ούτε και θέλουμε να τα πλησιάσουμε με τη σκέψη μας… Ακούμε για άλλους ανθρώπους, για άλλες οικογένειες, αλλά δεν βάζουμε στο μυαλό μας ότι μέσα στους ανθρώπους είμαι κι εγώ, είσαι κι εσύ… Και να! Η ζωή προχωρά, τα χρόνια περνάνε και βλέπεις ότι σχεδόν όλη η πίσω γενιά που σε ‘κάλυπτε’ – φυσιολογικά λέμε – δεν είναι πίσω σου, αλλά τώρα είμαι εγώ πίσω από τους νεώτερους… Τι σας λέω τώρα… είναι κι αρχή του χρόνου και οι γιορτινές μέρες ‘φρέσκες’ και γεμάτες από γλέντια και φαγοπότι…
Είναι καλό για τον εσωτερικό μας άνθρωπο, αυτόν που θα ΖΕΙ για πάντα, να κάνουμε μια ‘στάση’ (η Γη δεν είναι ώρα να σταματήσει να γυρνά)… Να σκεφτούμε κάτι που δεν σχετίζεται, αν και σχετίζεται, με τον υλικό αυτό κόσμο… Θα χρειαστεί οπωσδήποτε να μιλήσουμε μια φορά με ειλικρίνεια πρώτα απ’ όλους στον ίδιο μας τον εαυτό! Είναι πρωταρχικό! Αν δεν είσαι έτοιμος σίγουρα θα χεις αρχίσει να με βρίζεις…
Έχεις σκεφτεί άραγε, πού θα περάσεις την Αιωνιότητα; Μα, θα μου πεις, πιστεύεις ότι θα ζεις αιώνια, δηλαδή για πάντα; Αφού τα χρόνια του ανθρώπου είναι 70, 80 άντε και 100 και ελάχιστοι λίγο παραπάνω.
Δεν μπορώ να σε βεβαιώσω εγώ για αυτό που πιστεύω, διότι δεν θα το πίστευα αν δεν μου είχε αποκαλυφθεί! Και μπορεί να αποκαλυφθεί και σένα απ’ Αυτόν που σε προκαλεί και προσκαλεί να το κάνεις: «αιτείτε και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή, διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή».
Κανείς δεν θέλει τη στιγμή αυτή, αλλά να που έρχεται και είναι η μόνη σίγουρη για τον καθένα μας! Μετά την αναχώρηση, δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξεις την κατάσταση! «απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν και μετά τούτο κρίσις», που σημαίνει: Μια φορά θα πεθάνουν οι άνθρωποι και μετά τον θάνατο θα κριθούν.
Θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι;
«Αληθώς, αληθώς σας λέγω (Ιησούς Χριστός) ότι ο ακούων τον λόγον μου (Καινή Διαθήκη) και πιστεύων εις τον πέμψαντά με (Ουράνιος Πατέρας) έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.» (Κατά Ιωάννην 5:24)
...«Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται· και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα».

Πιο απλά δεν γίνεται!!!