email: parisaivalis@gmail.com

.........................................................δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού..................................................................................

***************** * 11ος του 2017 μ.Χ. * *************************************** * * * ********************************************************

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011
Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα παγκοσμίως. Στη χώρα μας τα τροχαία ατυχήματα είχαν ως αποτέλεσμα τα τελευταία δέκα (10) χρόνια τον θάνατο 15.000 συνανθρώπων μας και τον βαρύ ή ελαφρύ τραυματισμό περισσότερων από 200.000 ανθρώπων.
Μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ενώνει τη φωνή του με κάθε φορέα κρατικό ή ιδιωτικό που δραστηριοποιείται στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας και στηρίζει προσπάθειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.
Και φέτος, όπως και τα τελευταία έξι χρόνια ο  ΣΕΣ θα συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις, στα πλαίσια της εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας (Σάββατο 17 Μαρτίου έως Πέμπτη 22 Μαρτίου) που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ).  Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη στο μεγάλο αυτό θέμα.
Επιπλέον ο ΣΕΣ  ως επιστημονικός σύλλογος, με μέλη από τον πανεπιστημιακό και επαγγελματικό χώρο αναδεικνύει και προωθεί τα ζητήματα Οδικής Ασφάλειας, καταθέτει στα θεσμοθετημένα  όργανα της πολιτείας εξειδικευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις και ευαισθητοποιεί τους πολίτες με καμπάνιες και επικοινωνιακές δράσεις. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, και σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την οικονομική κρίση ο ΣΕΣ θεωρεί ότι οι θετικές προσπάθειες μείωσης των ατυχημάτων των τελευταίων ετών πρέπει να συνεχισθούν και να ενταθούν με προφανή στόχο τόσο τη μείωση του θυμάτων όσο και τη μείωση του κόστους των ατυχημάτων.
Ο ΣΕΣ υιοθετεί και στέκεται αρωγός στις προσπάθειες εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2011-2020 που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  το οποίο θέτει ως στόχο την μείωση κατά 50% του αριθμού των νεκρών έως το 2020. Επιπλέον, προτείνει δράσεις προτεραιότητας που αφορούν στις γενεσιουργές αιτίες των ατυχημάτων και επιπλέον αντιμετωπίζουν τα θεσμικά προβλήματα της χώρας μας στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα προτείνει:

1. Τη δημιουργία και λειτουργία μίας Κεντρικής Δημόσιας Αρχής με συνολική ευθύνη για όλες τις δράσεις οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και τακτική λογοδοσία για την πρόοδο των δράσεων και την επιρροή τους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

2. Την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης από την Τροχαία με έμφαση στις περισσότερο επικίνδυνες παραβάσεις συμπεριφοράς, όπως η ταχύτητα, η χρήση της ζώνης και του κράνους, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή η απόσπαση προσοχής με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Η αποτελεσματική αστυνόμευση προϋποθέτει μεταξύ άλλων την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με πρόστιμα λογικού ύψους που όμως πληρώνονται και δεν διαγράφονται, με πολλούς και συνεχείς ελέγχους (και όχι το αντίθετο), με τη χρήση νέων τεχνολογιών (κάμερες καταγραφής παραβάσεων, κλπ.) και επίδοσης οι οποίες οδηγούν και σε πολύ οικονομικότερη αστυνόμευση, απλοποίηση και διαύγεια του υφιστάμενου πολύπλοκου συστήματος βεβαίωσης της παράβασης και της είσπραξης των προστίμων.

3. Τη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων ως εργαλείο διοίκησης του συστήματος οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. 

4. Την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της οδικής υποδομής, που θα περιλαμβάνει σαφείς και απλές προδιαγραφές σχεδιασμού και συντήρησης του οδικού δικτύου, κοινές για όλους τους φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες κλπ) και για όλα τα έργα που γίνονται στη χώρα μας.

5. Τον ριζικό επανασχεδιασμό της οδικής υποδομής και κυκλοφορίας στις πόλεις με προτεραιότητα την ασφαλή κίνηση των πεζών και την προστασία των ευάλωτων χρηστών της οδού (νέοι, πεζοί, ποδηλάτες, ηλικιωμένοι) με βασικό άξονα ότι στις πόλεις ταχύτητα και ασφάλεια δεν συνδυάζονται.

6. Τον σχεδιασμό και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προώθησης της ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς ώστε να γίνει συνείδηση κάθε οδηγού, επιβάτη και πεζού η σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά.

Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι εκφράζουν την σταθερή και συνεπή βούλησή τους  να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο προς την κατεύθυνση εφαρμογής όλων των παραπάνω δράσεων και θα συνεχίσουν ακόμα εντονότερα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες επιστημονικής τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της πολιτείας και πολιτών για το θέμα της Οδικής  Ασφάλειας.


_____________________________________________________________________
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου