email: parisaivalis@gmail.com

.........................................................δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού..................................................................................

***************** * 11ος του 2017 μ.Χ. * *************************************** * * * ********************************************************

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

"Οὐκ ἔστι πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον"

Από άρθρο του Δημήτρη Γκιώνη στην "Εφημερίδα των Συντακτών" (2-3 Ιουλίου 2016) σχετικά με το αφιέρωμα στον Τηνιακό ζωγράφο Νικόλαο Γύζη (1842-1901) αντιγράφω αποσπάσματα επιστολών του περίφημου καλλιτέχνη, που εγράφησαν 130 χρόνια πριν, αλλά κρατάνε την επικαιρότητά τους:

ΠΕΡΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

«Η κατάστασις της πατρίδος μου με λυπεί πολύ. Μας πήραν στον λαιμό τους αι προστάτιδες δυνάμεις. Είθε όμως τούτο να μας χρησιμεύση ως διδασκαλία, και εις το μέλλον να μας γίνει ωφέλιμον μάθημα. Αλλά πότε σας παρακαλώ θα παύσουν τα πολλά κόμματα και πότε θα συσκεφθούν οι Ελληνες να καταλήξουν εις εν και μόνον κόμμα; Το κόμμα της Προοόδου;»
Από επιστολή (εκ Γερμανίας) του Τηνιακού ζωγράφου Νικολάου Γύζη, σε οικογενειακό του πρόσωπο, γραμμένη το 1886

ΠΕΡΙ ΑΡΓΙΑΣ

«Η μεγαλυτέρα ποινή ενός συνηθισμένου εις εργασίαν είναι η αργία. Εμεινα κι εγώ δ’ ολίγας ημέρας αργός και είδα πόσον είναι δυστυχείς εκείνοι, οίτινες καταδικασμένοι από πλούτον ή άλλην τινά αφορμήν μένουν άεργοι. Εις τον κόσμον εγνώρισα πλουσίους και πτωχούς. Οσον λυπούμαι τους πρώτους, όταν δεν ξεύρουν πώς να περάσουν τον καιρόν σκοτώνοντες αυτόν εις ματαίας διασκεδάσεις, τόσον μακαρίζω τους δευτέρους και μάλιστα όταν, μετά τον τρομερόν κόπον τους, τους ακούω να προφέρουν το “δόξα σοι ο Θεός” και να τραγουδούν».

ΠΕΡΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

«Σήμερον έχομεν ωραίον καιρόν και πρέπει να ωφεληθώ της περιστάσεως, πρέπει να εργασθώ. Ω, αν ήξευραν οι Ελληνες τι θησαυρόν έχουν με το ωραίον κλίμα και το λαμπρόν φως! Και το αφήνουν να παρέρχεται χωρίς να κάμνουν πρέπουσαν χρήσιν αυτού. Τι κρίμα!»

ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

◼ «Είμαι πολύ συγχισμένος. Είμαι πολύ ανήσυχος με την κατάστασιν εις την Ελλάδα. Τι αξιολύπητον, ότι ένας λαός τόσον προικισμένος πρέπει να υποφέρει υπό τον ζυγόν βαρβάρων λαών».

Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή στην Αγία Γραφή και στο α' κεφ., εδάφιο 9, λέει: "Ό,τι έγεινε, τούτο πάλιν θέλει γείνει. και ό,τι συνέβη, τούτον πάλιν θέλει συμβή. και δεν είναι ουδέν νέον υπό τον ήλιον" (μτφ Ν.Βάμβα)

1 σχόλιο:

  1. Do a comparison All. Ultimately, you need to compose a list of all the benefits that you have located each and every divorce attorney. Evaluate the databases to discover the divorce attorney that could meet all of your wants and needs. Emotions work substantial after a divorce, which makes it difficult for some to make clear and concise selections. If you are going by way of a divorce you have to count on the ability of other individuals that will help you buy what you need.
    Divorce Lawyer Virginia
    You'll have a good starting point presently there, since get inside data from your buddy on what effectively the actual attorney works, just how difficult he'll almost certainly work for you, along with what the end result in the scenario has been. Typically, a good divorce attorney will attempt to stay your situation without going to court. Hips are usually greater the more and much more complicated the truth becomes. Therefore, in the event the divorce might be resolved with out going to trial, the actual costs in most cases end up being reduce.

    ΑπάντησηΔιαγραφή